Wiosna w pełni, a z nią naszym oczom wyłania się przykry obraz “dzikich wysypisk”, nie tylko na obrzeżach miasta, ale i w lasach, parkach czy nawet w centrum miasta. Jak gmina odnosi się do tego dość powszechnego zjawiska?

W roku 2014 gmina podpisała umowę na: likwidację dzikich wysypisk z terenu miasta i gminy z firmą “Usługi Komunalne” na kwotę 20 tys. zł. W ramach w/w umowy zlikwidowano dzikie składowiska śmieci: przy ul. Prusa w Trzebini, przy ul. Luzara w Trzebinia, przy ul. Spacery w Młoszowej, przy ul. Jurajskiej w Karniowicach oraz przy ul. Słonecznej w Pile Kościeleckiej.

Ponadto gmina współpracowała ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie oraz Związkiem Międzygminnym “Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie ws. likwidacji dzikich wysypisk, które likwidowane były przez skazanych z Zakładu Karnego w Trzebini.

Jak niwelować “dzikie wysypiska” w naszym mieście?

Po pierwsze, edukacja społeczna polegająca na uświadomieniu mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Po drugie, kontrola deklaracji dot. odbioru śmieci z miejsca zamieszkania.

Po trzecie, skorzystanie z prac społecznie użytecznych i pracy skazanych na rzecz likwidacji dzikich wysypisk.

Może z czasem pojawią się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na działania związane z likwidacją dzikich śmietnisk.

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ustawa o utrzymaniu porządku w gminie) oraz ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (w tekście: ustawa o odpadach) kwestie dotyczące dzikich wysypisk pozostają w kompetencji organów gmin. Do ich zadań własnych należy utrzymanie czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 1 ustawy o utrzymaniu porządku w gminach).

Jeśli zauważyłeś w Trzebini “dzikie składowisko” odpadów, napisz o tym, podając lokalizację.