Niedawno zwrócono się do mnie z sugestią, że w rejonie Dworca Autobusowego przy ul. Kościuszki przydałyby się wyznaczone przejścia dla pieszych.

Pozwoliłby skomunikować perony autobusowe, a pieszym i pasażerom zapewnić bezpieczne poruszanie się w rejonie Dworca.

Z prośbą o zajęcie stanowiska wystąpiłem do Referatu Dróg i Transportu Publicznego trzebińskiego urzędu.