Dostępność Plus. W gminach działają koordynatorzy do spraw dostępności, a strony internetowe zawierają „Deklarację Dostępności”.

Podpisana przed rokiem ustawa zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym. Celem ustawy jest stopniowa poprawa dostępności podmiotów publicznych, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami w sposób możliwie samodzielny będą mogły korzystać z usług publicznych.

🔶 Nowe rozwiązania zakładają, że m.in. urzędy, szkoły, uczelnie, placówki służby zdrowia będą musiały zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. W praktyce oznaczać to będzie np. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację osobom na wózkach, głuchym, niewidomym 🔶

Tyle teorii. W praktyce, w dalszym ciągu również i w naszej gminie są budynki wymagające adaptacji do potrzeb osób z niepełnosprawnością. To wymaga czasu, ale i środków finansowych.