1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Gminne Biuro Spisowe w Trzebini od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. pełni w celach informacyjnych i interwencyjnych:

  • dyżur telefoniczny w godzinach pracy Urzędu pod numerami: 32 71 11 071, 32 71 11 046,
  • dyżur w Urzędzie Miasta w Trzebini, Rynek 18 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa i czwartek od 7:00 do 15:00, wtorek od 7:00 do 17:00, piątek od 7:00 do 13:00, w którym będzie funkcjonowało wydzielone bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Celem funkcjonowania ww. punktu jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego do dokonania samospisu dla osób, które z przyczyn osobistych nie są w stanie dokonać samospisu w miejscu swojego zamieszkania.

Stanowisko komputerowe będzie dostępne w czasie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 tj: od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta w Trzebini.

Stanowisko do samospisu mieści się na parterze w pokoju nr 1 w budynku Urzędu Miasta w Trzebini, Rynek 18.

Aby zminimalizować ryzyko w związku z trwającą epidemią Covid-19 i ułatwić kontakt z pracownikami dyżurującymi w Gminnym Biurze Spisowym przy wejściu do budynku położonym w Trzebini, Rynek 18 znajduje się domofon Gminnego Biura Spisowego.

W celu uniknięcia kolejek prosimy osoby zainteresowane, aby przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego do przekazywania danych, telefonicznie pod numerem 32 71 11 071 ustaliły termin wizyty w Gminnym Biurze Spisowym.