Zgodnie z kodeksem wyborczym wszelkie plakaty i hasła wyborcze powinny zostać usunięte przez odpowiedzialne za nie komitety w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia wyborów.

Oznacza to, że w przypadku wyborów parlamentarnych z ub. roku, miały na to czas do 12 listopada 2019 roku. Dopiero po tym terminie można było zgłosić niewywiązanie się z tego obowiązku do władz gminy, które są zobowiązane do ich usunięcia na koszt konkretnego komitetu wyborczego.