Dotyczy: wymiany słupa przy ul. Krakowskiej 26, dz. 1248/34 obr. Trzebinia (Osiedle Piaski)

 

W związku z licznymi spękaniami zwracam się z wnioskiem o podjęcie starań i wymianę słupa usytuowanego w rejonie ul. Krakowskiej 26 w Trzebini. Słup znajduje się przy ogrodzeniu posesji, ale przy ul. Mickiewicza.

Pobieżna obserwacja słupa daje możliwość zobaczenia wielu spękań, ubytków, a wichury w marcu br. jeszcze bardziej przyczyniły się do zniszczenia słupa, widać odpadające fragmenty słupa. Deklaracja o wymianie słupa w przyszłości – przy modernizacji sieci na terenie Osiedla – wydaje się optymistyczna, ale proszę o reakcję i działanie już teraz, by nie doprowadzić do ewentualnego niebezpieczeństwa.

Przypomnę, ze dzięki interwencjom rady osiedla udało się wymienić w tym roku podobny słup, w rejonie ul. Słowackiego 2.