Zakończył się przetarg, który Usługi Komunalne Trzebinia Spółka z o.o. ogłosiły na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Trzebini przy ul. Piłsudskiego. Spółka stara się o zewnętrzne pieniądze z Ministerstwa Środowiska i do końca roku zamierza zrekultywować teren składowiska.

Szczegółowy wykaz prac, związanych z rekultywacją terenu (m.in. wykonaniem warstwy wyrównawczej terenu, następnie wykonanie drenażu gazowego poprzez odwodnienie terenu do rekultywacji biologicznej terenu), został podany do wiadomości przy ogłaszaniu przetargu (można się zapoznać).

Przed wyborem firmy spółka określiła kryteria wyboru oferty (patrząc na cenę, termin realizacji i gwarancję) i dokonała wyboru. Przetarg wygrała firma TOR-BUD (szczegóły informacji o wynikach przetargu).

Wszelkie dokumenty i materiały związane z przetargiem i zadaniem rekultywacji – tutaj.