Od ubiegłego roku w naszej gminie nie realizowane są całodobowe usługi medyczne. To decyzja Miejskiego Centrum Medycznego w Libiążu, który w marcu 2014 r. otrzymał kontrakt na świadczenie usług medycznych w powiecie, nie podjął się utworzenia takiego punktu w Trzebini.

O ile za opiekę medyczną odpowiada NFZ, ogłaszając konkurs na świadczenie usług medycznych, to kwestia całodobowych dyżurów aptek jest decyzją aptek – same apteki zwróciły się do Rady Powiatu Chrzanowskiego o dokonanie zmian w ustalonym harmonogramie dyżurów aptek poprzez wykreślenie ich z nocnych dyżurów od 1 maja 2014 r. w gminie Trzebinia. Uzasadniali to brakiem całodobowej opieki medycznej w gminie.

Co zrobiono w sprawie przywrócenia całodobowej opieki medycznej? Przeczytajmy odpowiedź na moje zapytanie.

odpowiedź ws. działań o przywrócenie całodobowej opieki medycznej