W sobotę 10 sierpnia 2019 roku – oprócz zapraszania mieszkańców na zbliżający się Piknik Osiedlowy – miałem okazję zatrzymać się na terenie Osiedla Krakowska, rozmawiając i próbując pomóc mieszkańcom.

Dobiega końca budowa parkingu przy ul. Wiśniowej, gdzie znajdziemy blisko 40 miejsc postojowych. Mieszkańcy, dziękując burmistrzowi i radzie miasta, jednocześnie zwrócili uwagę na konieczność wykonania kilku prac porządkowych w drodze wewnętrznej. O szczegółach poinformuję w najbliższych dniach.

Cieszą odnowione barierki przy ul. Wiśniowej – w obrębie skweru przy bloku nr 6, wokół którego często gromadzą się mieszkańcy.
Jednym z nierozwiązanych problemów jest dzikie wysypisko w rejonie stanowiska kontenerowego przy ul. Głogowej. Śmieci, które powinniśmy zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, niestety zostały składowane przy kontenerze. Cały czas również trwają rozmowy wśród zarządców i wspólnot o potrzebie stworzenia nowych estetycznych stanowisk kontenerowych.
Spotkani mieszkańcy zwrócili uwagę m.in. na konieczność deratyzacji na terenach gminnych; wymianę fragmentu ogrodzenia przy placu zabaw; remont ławki przy ul. Topolowej 3.