W wyniku głosowania podczas zebrania Mieszkańców nowym patronem ulicy K. Żmirki będzie Cyprian Kamil Norwid. Jeśli radni przyjmą projekt uchwały, od września oficjalnie Norwid zastąpi Żmirka na trzebińskich Piaskach.