Interpelacja dotycząca utworzenia programu wspierania dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie w Gminie Trzebinia

 

Na podstawie przepisu § 15 Statutu Gminy Trzebinia przedstawiam interpelację.

W związku z uchyleniem Uchwały Nr XVII/167/V/2008 z dn. 1 lutego 2008 r. i podjęciem w czwartek 28 stycznia 2021 roku przez Radę Miasta Trzebini uchwał dotyczących „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” zwracam się z wnioskiem o rozważenie opracowania odrębnego programu stypendialnego dotyczącego wsparcia osób uzdolnionych w dziedzinie artystycznej.

Wsparcie dzieci i młodzieży w dziedzinie artystycznej jest równie ważne jak nagradzanie sukcesów edukacyjnych czy sportowych, a biorąc pod uwagę indywidualność każdego młodego człowieka, zasadne staje się uchwalenie odrębnego programu honorującego osiągnięcia w dziedzinie artystycznej.