Mówiąc o bezpieczeństwie na drodze, bardzo ważna jest również widoczność. Niestety, często ograniczana przez gałęzie lub wystające krzewy.

Przykład: skrzyżowanie ul. Jasnej z ul. Marszałka Piłsudskiego w Trzebini. Lub ul. Młoszowska w Trzebini.

Interwencja: wniosek o przycięcie gałęzi przez zarządcę drogi lub właściciela posesji.