Nie tylko w ścisłym centrum miasta, ale również na jego obrzeżach ulegają zmniejszeniu stawki za wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem m.in. na handel, usługi lub oświatę. Taką decyzję podjął Burmistrz Adam Adamczyk, który zarządzeniem z dn. 10 grudnia 2015 r. określił nowe zasady gospodarowania lokalami użytkowymi na terenie Trzebini.

 

Trzeba jednak zaznaczyć, że zaproponowane stawki obowiązywać będą tylko dla lokali wyłonionych w drodze przetargu lub wynajętych bezprzetargowo. Aktualnie wynajmującym stawek nie obniżono.

 

Miasto zostało podzielone na trzy strefy związane z oddaleniem od centrum. Podziałowi podlegają typy działalności i usług, bo to również od ich specyfiki uzależniona jest wartość czynszu. Ponadto zostają określone zasady obniżania lub podwyższania czynszu.

 

Warto zapoznać się z nowymi stawkami, o które wnioskowali nie tylko przedsiębiorcy, ale również Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia, organizując w listopadzie ubiegłego roku debatę o sytuacji w Rynku.

 

ws. stawek za lokale uzytkowe w trzebini