Dotyczy: wybitej szyby w przystanku autobusowym Trzebinia Wodna w kierunku Chrzanowa

Zwracam się z wnioskiem o wprawienie brakującej szyby w przystanku autobusowym Trzebinia Wodna w kierunku Chrzanowa oraz naprawę ławki na w/w przystanku.