Kilka tygodni temu zwróciłem się do urzędu miasta z wnioskiem o rozważenie możliwości wyznaczenia dodatkowych miejsc postojowych przy Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Kościuszki.

Wyznaczenie miejsc może być udogodnieniem dla osób korzystających m.in. z Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej, który mieści się w budynku Inkubatora, ale także klientów innych przedsiębiorców działających przy ul. Kościuszki.

Zwiększenie miejsc postojowych może wpłynąć również pozytywnie na zwiększenie wynajmów gminnych lokali w budynku.

Gmina jest właścicielem działki położonej przed budynkiem, natomiast działki położone za budynkiem są własnością osób prywatnych.

Ewentualna próba wyznaczenia dodatkowych miejsc postojowych wiązałaby się z koniecznością rozbiórki fragmentu istniejącego murka okalającego działkę i przestawienia konstrukcji postawionych reklam.

Na realizację przedmiotowej inwestycji należy wcześniej przewidzieć zarezerwowanie środków finansowych w budżecie gminy.

– Argumentuje Wydział Rozwoju Gminy.