Gromadzenie bioodpadów w torebkach papierowych ma uchronić przed zamarzaniem ich w pojemniku. Związek przekazuje torebki mieszkańcom.

Zarząd Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna”​ podjął decyzję o zakupie dla mieszkańców torebek papierowych, w których mieszkańcy w okresie zimowym będą mogli gromadzić odpady kuchenne. To reakcja na interwencje m.in. z grudnia ubiegłego roku, kiedy kubły nie mogły zostać w całości opróżnione właśnie ze względu na przymarznięcie części odpadów w brązowym pojemniku.

🔵 Pakiet 10 torebek po 10 l każda można odebrać z Biur Obsługi Klienta w gminach zrzeszonych w Związku (w Trzebini przy ul. Kościuszki w rejonie dawnych “Usług Komunalnych”) oraz z Biura Związku w Chrzanowie. Oczywiście można również we własnym zakresie zaopatrzyć się w torebki, pod warunkiem, że będą one papierowe. W dalszym ciągu można oddawać odpady luzem. 🔵