W ostatnich tygodniach, w związku z interwencją mieszkańców oraz użytkowników drogi, wziąłem udział w spotkaniach, mających na celu wypracowanie rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa i widoczności przy wyjeździe z bocznych odcinków ulic na terenie Osiedla Piaski: ul. Słowackiego i ul. Kochanowskiego.

Postulowanym rozwiązaniem przez mieszkańców byłby montaż lustra drogowego, ale ze względu na geometrię jezdni oceniono, że ich montaż nie przyczyni się do poprawy widoczności.

Zdaniem urzędów problemem jest ograniczona widoczność związana z utrzymaniem poboczy i niskiej roślinności w rejonie wyjazdów, dlatego zdecydowaliśmy, by na chwilę obecną podjąć działania w kierunku przycięcia gałęzi (przy ul. Kochanowskiego) oraz wyprofilowaniu pobocza (przy ul. Słowackiego).