Przedstawiciele Gminy oczekują od Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna” reakcji w sprawie opóźnień w dostarczeniu brązowych pojemników na gromadzenie odpadów kuchennych i zielonych.

Przypomnę, że firma w ramach wygranego przetargu miała za zadanie wyposażyć nieruchomości w pojemniki. Jednak ze względu na dużą liczbę posesji oraz braki pojemników na rynku, nie do wszystkich gospodarstw trafiły one na czas. Niektóre osiedla, jak np. Osiedle Piaski w Trzebini otrzymało je końcem stycznia br. Mimo, że powinny trafić w grudniu.

Czy Związek miał w umowie zapisy o nałożeniu kary umownej, a jeśli tak, w jakiej kwocie zostaną one naliczone, dowiemy się niebawem.