Koncepcje zagospodarowania Balatonu znane już były w 2011 r. Projekty zostały przygotowane nieco później. Dziś już wiemy, że kosztorys całej inwestycji to około 19 mln 500 tys. zł. To ogromne kwoty, którym gmina sama nie podoła, ale jest szansa uzyskać część dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pierwszy etap projektu zakłada zagospodarowanie najbliższego otoczenia zbiornika wodnego. Wydłużenie plaży, postawienie budynku na działalność gastronomiczną, wolnostojących grillów, boisk do gry w piłkę plażową, wyznaczenie miejsca do wędkowania i nurkowania – to tylko niektóre elementy, które zawiera projekt.

Do końca 2015 r. należy wystąpić o pozwolenie na budowę, ale w międzyczasie, gdy rozpocznie się nabór na wnioski o dotację zewnętrzną, należy złożyć wniosek o dofinansowanie.

Drugi etap prac ma zakładać zagospodarowanie terenów przy ul. Rybnej.