Bajpas zamknięty, a zgody na jazdę wiaduktem jeszcze nie ma.

W ostatnich dniach października PKP zablokowały jazdę bajpasem, który został udostępniony kierowcom podczas budowy wiaduktu. Powody były dwa: kontynuowane są prace modernizacyjne linii kolejowej, a poza tym przebudowa odcinka drogi prowadzącej do wiaduktu wymusiła podwyższenie krawężników.

Zablokowanie jazdy bajpasem a jednoczesny brak zgody inspektoratu nadzoru budowlanego na użytkowanie wiaduktu namieszały trochę w naszej trzebińskiej organizacji ruchu.

W zapytaniu do Centrum Realizacji Inwestycji PKP proszę o przedstawienie terminu oddania wiaduktu do użytku.