Część mieszkańców zwróciła uwagę na konieczność wyregulowania znaków informacyjnych na Rondzie Solidarności w Trzebini, szczególnie drogowskazu kierunkowego w stronę Krakowa.

Prace na zlecenie GDDKiA zostały zrealizowane w bieżącym tygodniu.