Od wielu tygodni w rejonie osiedli w Trzebini pojawiają się dziki. Nie tylko niszczą trawniki i place zabaw, ale stanowią zagrożenie dla wszystkich mieszkańców. Z wnioskiem o odstrzał redukcyjny lub odłowienie występowałem już kilka razy.

Dziki pojawiły się nie tylko w rejonie ogródków działkowych przy ulicy Kilińskiego. Zniszczyły również plac zabaw, swoją obecność zaznaczyły również przy niepublicznym przedszkolu. Dokonały zniszczeń w rejonie ulicy Młoszowskiej, ulicy księdza Luzara. Dały się we znak mieszkańcom Osiedli: Górka i Wodna.

Urząd Miasta w odpowiedzi na moje wystąpienia zadeklarował, że wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgodę na płoszenie dzików. Po uzyskaniu zgody i poinformowaniu społeczności lokalnej, urząd przystąpi do planowanych działań.