Komisja Rewizyjna w maju br. przeanalizowała sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Trzebinia za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia i przedstawiła swoje stanowisko w tym temacie.

Najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Trzebinia w 2014 r.:
 • Budżet został zatwierdzony 20 grudnia 2013 r.
 • Budżet uchwalono w następujących wysokościach:
  • prognozowane dochody 101 579 421,45 zł
  • planowane przychody finansowe 5 600 000,00 zł
  • razem = 106 679 421,45 zł
  • limit wydatków 100 870 564,45 zł
  • rozchody finansowe 5 808 857,00 zł
  • razem = 106 679 421,45 zł
 • Budżet na dzień 31.12.2014 r. ustalono w wysokości:
  • dochody po zmianach 101 799 997,42 zł
  • przychody finansowe po zmianach 6 532 104,19 zł
  • razem = 108 332 101,61 zł
  • limit wydatków po zmianach 102 523 244,61 zł
  • rozchody finansowe po zmianach 5 808 857,00 zł
  • razem = 108 332 101,61 zł
 • Faktyczne wykonanie budżetu w roku 2014 wyniosło:
  • dochody wykonane finansowo 102 936 076,61 zł
  • przychody finansowe wykonane 11 075 664,13 zł
  • razem = 114 011 740,74 zł
  • wydatki wykonane 98 115 739,25 zł
  • rozchody finansowe wykonane 5 808 857,00 zł
  • razem = 103 924 596,20 zł
 • Rok budżetowy zamknięto z nadwyżką w wysokości 4 820 337,36 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe i pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w dn. 25 czerwca 2015 r., Rada Miasta 21 głosami „za” udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzebinia.