Gmina Trzebinia podejmie współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy ulicy Norwida, zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej nr 79, poprzez zaprojektowanie i wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci elementów oświetlenia dedykowanego do doświetlenia przejść dla pieszych.

W oparciu o zawarte porozumienie Gmina Trzebinia przejmie w ograniczone zarządzanie odcinek drogi krajowej nr 79 w lokalizacji przejścia dla pieszych objętych doświetleniem, w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji doświetlenia przejścia dla pieszych, które będzie finansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do kwoty 50.000,00 zł.

Wykonana w ramach zawartego porozumienia infrastruktura drogowa będzie stanowiła własność Gminy Trzebinia, a wszelkie koszty związane z jej funkcjonowaniem i utrzymaniem będą obciążały wyłącznie Gminę Trzebinia.