W związku z Uchwałą Nr L/537/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dn. 24 września 2010 roku zgłaszam propozycje zadań remontowych i inwestycyjnych:

Osiedle Piaski w Trzebini

 • remont placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Trzebini;
 • utwardzenie działki gminnej przy Domu Działkowca w Trzebini na cele postojowe;
 • PT i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ul. Kochanowskiego i Kilińskiego;
 • PT i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Trzebini;
 • remont drogi dojazdowej do ul. Kościuszki 23-29 w Trzebini wraz z budową stanowiska kontenerowego;
 • przebudowa końcowego odcinka ul. Norwida w Trzebini

Osiedle Krakowska w Trzebini

 • PT i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Głogowej 2-4;
 • budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głogowej 6

Osiedle Centrum w Trzebini

 • remont elementów betonowych i schodów w Rynku w Trzebini;
 • remont murku przy placu targowym przy ul. Młoszowskiej;
 • PT przebudowy odcinka ul. Targowej