W związku z niepoprawnymi danymi TERYT w zakładce SIMC (woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Trzebinia) i niepoprawnymi danymi w obwieszczeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. poz. 1636, str. 61 i 2057), wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2019, poz. 1443), zwróciłem się z prośbą o podjęcie działań w kierunku korekty niepoprawnych nazw w gminie Trzebinia, m.in.

1) Zamiast BEREZKA winno być BERESKA (0944155, część miasta)

2) Zamiast STARA MUSZYNA winno być STARA MASZYNA (0944468, część miasta)

3) Zamiast KRASTYNÓW winno być KRYSTYNÓW (0944280, część miasta)

Dane pozyskano z platformy: http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/