Za kilka dni rozpocznie się jedna z ważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Trzebini w 2021 roku. Mowa o budowie parkingu przy ul. Dworcowej w rejonie Dworca PKP.

Docelowo powstanie 98 miejsc postojowych, teren zostanie doświetlony, a w jego obrębie pojawią się ozdobne nasadzenia. Firma wyłoniona w przetargu (PHUT WIKOS FRESH Michał Strzelec z Babic) na realizację zadania ma czas do 28 października br.

Za zadanie gmina zapłaci około 746.739,92 zł, z czego 500 tys. zł udało się pozyskać z rządowego programu.