Ze względu na potrzebę utrzymania czystości w rejonie tablic ogłoszeniowych i samych tablic wnoszę o rozważenie ogłoszenia zapytania ofertowego / zamówienia publicznego począwszy od 2022 roku na zadanie pn. „Remont, konserwacja i bieżące utrzymanie tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta i Gminy Trzebinia”.

Wprowadzenie ww. zamówienia do stałych zamówień publicznych przyczyni się do równomiernego utrzymania czystości przestrzeni publicznej.

Przestrzeń publiczna jest naszym wspólnym dobrem, o które powinniśmy dbać, stąd wnioskuję jak powyżej.