Początkiem stycznia br., kiedy w Trzebini pojawiła się informacja o postępowaniu administracyjnym, w której inwestor stara się o pozwolenie na budowę krematorium, zwróciłem się do Burmistrza Trzebini o przedstawienie informacji w zakresie zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami planu przestrzennego.

Zdaniem urzędników inwestycja nie jest zgodna z zapisami planu przestrzennego i cieszę się z treści stanowiska, które przed Świętem Trzech Króli dotarło do Starosty Chrzanowskiego.

Całość odpowiedzi tutaj

Stanowisko do planowanej inwestycji związanej z budową krematorium