Społecznicy trzebińscy alarmują: zadbajmy o pamięć żydowskiej Trzebini!

W piśmie do urzędu zawnioskowali o zabezpieczenie dawnej synagogi żydowskiej przy ulicy Piłsudskiego, większą troskę o kirkut zlokalizowany przy ulicy Słowackiego, a systemowo – o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za opiekę nad tymi miejscami.

Społeczność żydowska w Trzebini przed wojną stanowiła większość ludności miasta i przyczyniła się w sposób znaczący do jego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że budynek dawnej synagogi mógłby służyć celom edukacyjno-kulturalnym, m.in. w zakresie nauczania o historii tej dawnej społeczności – argumentują w swoim wystąpieniu mieszkańcy. Proponują, by w tym miejscu powstało muzeum judaistyczne.

Kolejnym problemem jest sprawa fragmentu muru cmentarza żydowskiego przy ulicy Słowackiego, który wymaga profesjonalnego remontu. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, więc można starać się o środki finansowe na jego naprawę z różnych źródeł, m.in. od Małopolskiego Konserwatora Zabytków – argumentują.