Udało się! Radni na wniosek burmistrza przeznaczyli 20 tysięcy złotych na remont schodów terenowych na płycie rynku z uwagi na ich zły stan techniczny.

O potrzebie remontu sygnalizowałem już od paru lat, dlatego dobrze, że wolne środki przeznaczamy na poprawę estetyki i bezpieczeństwa tego miejsca.