W czwartek 25 czerwca odbyła się IX sesja samorządu trzebińskiego.

Podczas sesji zadecydowano o:

 • przyjęciu sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Burmistrzowi za wykonanie budżetu za rok 2014 (szczegóły),
 • dofinansowaniu Ochotniczych Straży Pożarnej na zakup wyposażenia (stroju ochronnego),
 • dopisaniu ul. Jagodowej do stałego obwodu głosowania nr 5,
 • powołaniu obwodów zamkniętych glosowania na referendum ogólnokrajowe w dn. 6 września 2015 r.,
 • nadaniu boisku sportowemu przy ul. Wesołej w Trzebini imienia Benedykta Jagiełły,
 • regulacjach geodezyjnych w ramach wyrażenia zgody na odpłatną służebność we wspomnianych w uchwale terenach.
Interpelacje złożone podczas czerwcowej Sesji Rady Miasta
 1. Ws. ścieżek rowerowych i przejścia pod torami kolejowymi w rejonie os. Piaski.
 2. Ws. zmiany organizacji ruchu w Rynku – prośba o zamieszczenie informacji w sieci.
 3. Ws. dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Interpelacje złożone podczas czerwcowej Sesji Rady Miasta jako Klub Radnych – przewodniczący Maciej Kozub
 1. Ws. utwardzenia ścieżek rowerowych w gminie.
 2. Ws. możliwości wykonania i zainstalowania w wybranych miejscach punktów samodzielnej naprawy rowerów.
 3. Ws. zorganizowania Miejskich Obchodów Dnia Dziecka.
 4. Ws. instalowania mini-siłowni napowietrznych na osiedlach i sołectwach w gminie.