W czwartek 27 października 2022 roku odbyła się Sesja Rady Miasta.

  • Podjęliśmy uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego. Do zakupu dokładają się samorządy naszego powiatu. Wkład Trzebini wyniesie 8 tysięcy złotych.
  • Uchwaliliśmy regulaminy przyznawania dotacji dla mieszkańców Trzebini w roku 2023, m.in. na wymianę źródeł ciepła, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiórkę wody opadowej w ramach programu „Trzebińska deszczówka”.

W dyskusji dopytywałem o ilość umów podpisanych w bieżącym roku na wymianę emisyjnych pieców w naszej gminie. W 2022 roku gmina podpisała 85 umów z mieszkańcami, udzielając dotacji na ponad 300 tysiące złotych.

  • Określiliśmy w drodze uchwały wysokość dotacji w przyszłym roku dla podmiotów prowadzących żłobki. Dotacja na dziecko wyniesie 400 złotych.
  • Przyjęliśmy program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Ten program jest szczególnie istotny w aktywizacji naszych lokalnych środowisk, szczególnie w okresie postpandemicznym.

Wysłuchaliśmy informacji Prezesa Wodociągi Chrzanowskie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej w naszej gminie. O szczegółach napiszę w jednym z kolejnych postów.

Zapoznaliśmy się również z informacją dotyczącą byłej spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o. oraz postępowaniem dotyczącym odszkodowania dla firmy Kompostech, której w związku ze zmianą zapisów planu przestrzennego uniemożliwiono rozpoczęcia działalności w zakresie składowania i przetwarzania odpadów w rejonach pokopalnianych.

  • Przy rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Burmistrza pytałem o planowane ogłoszenie przetargu na „zagospodarowanie działki gminnej u zbiegu ulic: Krakowskiej i Ochronkowej”. Przetarg na budowę mediateki, sali ślubów, zaplecza konferencyjnego i nie tylko zostanie ogłoszony w najbliższym czasie, by do końca listopada dokonać wybory najkorzystniejszej oferty. Od podpisania umowy wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację zadania. Wartość zadania, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 10 milionów złotych, szacowana jest na 35 milionów złotych.

Złożyłem zapytania i wnioski dotyczące m.in. zasad włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego w gminie oraz planowanych działań związanych z czasowym ograniczaniem oświetlenia ulicznego. Pytałem o ewentualne oszczędności, jak i wspominałem o zagrożeniach z planowanych z działań.

Poruszyłem temat bezpieczeństwa na ulicy Słowackiego w Trzebini. To nie organizacja ruchu, a nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i brak kontroli powoduje zagrożenie dla pieszych i mieszkańców. Ponowiłem wniosek o patrole do wydziału ruchu drogowego powiatowej policji.

Zapytałem o ilość zinwentaryzowanych pieców węglowych w naszej gminie pozostałych do wymiany.