W czwartek 27 czerwca 2019 roku odbyła się 11. sesja zwyczajna Rady Miasta Trzebini.

Podczas obrad Rada Miasta w Trzebini odbyła debatę nad raportem o stanie gminy oraz zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok oraz roczna informacja z wykonania budżetu.

Udzielono burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.