W czwartek 29 lutego br. odbyła się kolejna Sesja Rady Miasta.

Comiesięczne sesje rady miasta to okazja nie tylko do podejmowania uchwał i głosowania nad sprawami ważnymi dla całej gminy, to także możliwość zgłaszania wniosków i postulatów. Tak też było i dziś.

✔ Kontynuujemy Bony Aktywności Lokalnej. Z budżetu gminy każde osiedle i sołectwo otrzyma po 5 tysięcy złotych, na realizację ważnych wydarzeń o charakterze kulturalnym czy integracyjnym. Pikniki rodzinne, mikołajki czy nawet pobyt w kinie. O tym zdecydują już nasi lokalni przedstawiciele.

✔ Pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich. Również i w tym roku na działalność KGW zostaną przekazane środki w ramach wspierania ich całorocznej aktywności.

✔ Cennik korzystania z terenu Ośrodka Rekreacyjnego Balaton utrzymany na poziomie roku poprzedniego. A posiadacze Karty Trzebińskiej wejdą za złotówkę.

✔ Przyjęliśmy regulamin ubiegania się o dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

✔ Ustaliliśmy wysokość ekwiwalentu dla strażaków ratowników, członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy biorących udział w działaniach ratowniczych w kwocie 18 złotych za każdą rozpoczętą godzinę akcji oraz w ćwiczeniach i szkoleniach w wysokości 3 złotych za każdą rozpoczętą godzinę.

💬 Przypomniałem o konieczności zrealizowania wniosku mieszkańców budynków gminnych przy ulicy Piłsudskiego 2 i 4, zabiegających o zmianę sposobu rozliczenia za ciepło w oparciu o faktyczne zużycie. Jarosław Okoczuk – Burmistrz Trzebini zadeklarował zabezpieczenie środków jeszcze w tej kadencji.

💬 Zawnioskowałem o szybsze naprawy dróg w rejonie Chechła oraz Doliny Rybnej, by już w okresie wczesnowiosennym stworzyć dobre warunki spacerowiczom i rowerzystom.