W czwartek 28 września br. odbyła się Sesja Rady Miasta w Trzebini.

Radni wysłuchali sprawozdań z działalności m.in. związków międzygminnych, Związku Gmin Jurajskich, Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Przeznaczyliśmy środki na remonty placów zabaw przy ulicy Grunwaldzkiej 97 oraz przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Trzebini. Powstanie również dokumentacja projektowa dla budowy nowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Trzebini.

Radni uchwalili plan przestrzenny dla terenu usługowego między ulicami: Długa, Tuwima, Prusa oraz dokonali wyboru ławników.

W dyskusji zabrałem głos dotyczący oświetlenia ulicznego i konieczności sukcesywnej modernizacji, tj. wymiany lamp sodowych na ledowe oraz złożyłem wniosek dotyczący oznakowania przez zarządcę boiska przy ulicy Ochronkowej 24a (MZN) możliwości parkowania na terenie dawnego placu targowego przy ulicy Ochronkowej, by ograniczyć blokowanie przez samochody drogi wewnętrznej – ulicy Ochronkowej.