W czwartek 25 stycznia odbyła się Sesja Rady Miasta.

Podczas obrad, w imieniu Komisji Statutowej, zaprezentowałem założenia proponowanych zmian w statutach osiedli w Gminie Trzebinia.

Komisja Statutowa przygotowała propozycję zmiany organizacyjnej w działalności osiedli (nie likwidację!) w naszej gminie. Zmiany mają usprawnić funkcjonowanie osiedli, dać większą decyzyjność mieszkańcom i ujednolicić rozpoczęcie kadencji.

🟠 Obecnie w osiedlach funkcjonuje 15-osobowa rada osiedlowa. Proponujemy wybór przewodniczącego i kilkuosobowego zarządu osiedla, bo w zdecydowanej większości osiedli w Trzebini obserwujemy małe zainteresowanie chęcią pracy społecznej w tym organie.

🟠 Zebrania wyborcze odbywają się obecnie w różnych porach roku, w różnych latach kalendarzowych i o różnej godzinie, gdzie warunki obiektywne uniemożliwiają obecność podczas wyborów. Proponujemy wybory w dzień ustawowo wolny od pracy, do urny, w obecności osiedlowej komisji wyborczej.

🟠 Pieniądze wyodrębnione z budżetu Gminy są rozdysponowywane przez wąską grupę mieszkańców zrzeszonych w radzie osiedla. Chcemy, by tę poważną decyzję przekazać mieszkańcom, którzy podczas ogólnego zebrania mieszkańców dokonaliby podziału pieniędzy.

🟠 Wprowadzenie zmian nie jest jeszcze przesądzone. Konsultacje społeczne przewidziane są w terminie 1-15 lutego, po których Komisja Statutowa zdecyduje o dalszych losach projektowanych zmian.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii rad osiedlowych, które zostanie przekazane Komisji Statutowej.

Pliki do pobrania: