W środę 27 lipca odbyła się Sesja Rady Miasta w trybie zdalnym.

Podczas obrad zdecydowaliśmy o przeznaczeniu 170 tysięcy złotych na pokrycie należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych celem realizacji inwestycji – rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie.

Chodzi o grunt o powierzchni ponad 57 arów, który jest już własnością naszej gminy, za który zgodnie z kalkulacją Nadleśnictwa należy ponieść stosowne opłaty. Wyliczono, że z przedmiotowego terenu można pozyskać 863 m3 drewna, więc według przeliczeń opłata za wyłączenie z produkcji wynosi około 170 tys. zł.

Mimo ubiegania się o umorzenie powyższej kwoty, władzom gminy nie udało się do tego przekonać leśników. Termin zapłaty mija 29 lipca br., stąd dla realizacji ważnego interesu publicznego decyzja o przeznaczeniu tej kwoty.