W czwartek 26 maja 2022 roku odbyła się Sesja Rady Miasta w trybie stacjonarnym.

Podczas sesji radni zdecydowali między innymi o:

  • przeznaczeniu Powiatowi Chrzanowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50% kosztów zadania jednak nie więcej niż 173 200,00 zł na realizację zadania „Wykonanie części ciągu pieszo-rowerowego przy DP 1026K ul. Krakowskiej w Pile Kościeleckiej”;
  • przeznaczeniu środków na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebini”;
  • zwiększeniu środków na realizację zadania pn. „Budowa boiska pełnowymiarowego przy ul. Kościuszki” o kwotę 800 tysięcy złotych, ze względu na weryfikację ofert złożonych w przetargu, dofinansowania z Polskiego Ładu i chęci realizacji zadania;
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia od ul. Prusa w kierunku granicy administracyjnej gminy, po południowej stronie linii kolejowej nr 133, w Trzebini, na wniosek PSG chcącej modernizować gazociąg.

W sprawach bieżących zapytałem:

  • o stan realizacji zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa drogowego i przebudową skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego i ul. Kościelnej w Trzebini;
  • o wykaz dzierżawców, z którymi Gmina Trzebinia podpisała umowy dzierżawy byłej bazy Usług Komunalnych Trzebinia przy ul. Kościuszki (wykaz dzierżawców, czynsz dzierżawny, czas obowiązywania umów);
  • o remont w ramach bieżących napraw dróg dawnego placu targowego przy ul. Ochronkowej;
  • o planowanie w 2022 roku wprowadzenia wakacyjnej komunikacji miejskiej nad Balaton i Chechło.