Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przekazał trzebińskim samorządowcom informację z otwarcia ofert dotyczącą zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej i Piłsudskiego w Trzebini”. Na zwiększenie finansowego udziału Gminy nie zgodziła się Komisja Budżetu i Finansów. Chodzi o zwiększenie nawet o 700 tysięcy złotych.