W nawiązaniu do Uchwały Rady Miasta z 28 marca 2014 r. „Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020”, określającej ramy czasowe obowiązywania ww. Strategii Rozwoju Gminy, zwróciłem się z wnioskiem o podjęcie działań w kierunku opracowania nowego dokumentu strategicznego.

Przygotowanie i uchwalenie nowego dokumentu jest niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście nowych perspektyw finansowania pozabudżetowego oraz udziału Gminy w rożnych związkach i stowarzyszeniach.