Poniższe zestawienie przedstawia koszty utrzymania Ośrodka Rekreacyjnego Balaton.

Oprac. własne (dane: UM Trzebinia)