Gmina sfinansuje płatne patrole policji. Ale tylko do 25 tysięcy złotych.

Radni wyrazili zgodę na finansowanie w tym roku tzw. płatnych patroli z budżetu gminy. Nie przeznaczyli 75 tysięcy złotych, a jedynie 25 tysięcy złotych. To wynik kompromisu między radnymi a burmistrzem jako wnioskodawcą projektu uchwały w tej sprawie.

Gmina stawia jasne wymagania, więcej pieszych skutecznych patroli oraz przejrzyste sprawozdanie z ich realizacji. Warto się również zastanowić, czy w kolejnych latach przeznaczać środki na finansowanie dodatkowych patroli czy raczej doinwestować zakup konkretnego pojazdu lub urządzenia.