Wspólnie z Radą Osiedla Piaski chcemy jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo dzieci korzystających z osiedlowych placów zabaw. Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu części środków finansowych z budżetu w wysokości 4 tysięcy złotych na prace związane z wykonaniem bezpiecznego podłoża przy huśtawkach na placach zabaw przy ul. Kościuszki oraz ul. Kilińskiego.

Plac zabaw przy ul. Kilińskiego
Plac zabaw przy ul. Kościuszki