Prezentuję odpowiedź #WIOŚ dotyczącą m.in. moich zgłoszeń związanych z uciążliwościami zapachowymi w mieście.