Pięknie zagospodarowane ronda są wizytówką miasta. I tak też powinno być z Rondem Sokoła.

W związku z koniecznością poprawy estetyki i wizerunku zieleni miejskiej zlokalizowanej w ciągu głównych dróg w naszym mieście zwróciłem się z wnioskiem o przejęcie w zarząd nowo powstałego Ronda Sokoła w Trzebini zlokalizowanego w ciągu ul. Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej wraz z zagospodarowaniem i aranżacją niskiej zieleni na przedmiotowym Rondzie.

Treść wniosku wraz z odpowiedzią