Już oddany do użytku kierowcom. Mowa o parkingu przy ul. Ochronkowej w rejonie skrzyżowania z drogą krajową.

Parking przy PS Nr 2