Kiedy w grudniu ubiegłego roku, podczas dyskusji nad projektem budżetu gminy na rok 2023, zwracałem uwagę na potrzebę analizy zasadności pobierania opłaty targowej w naszym mieście, kierowałem się między innymi potrzebą wyjścia naprzeciw osobom prowadzącym drobny handel.

Wystawcy oraz sprzedający na miejskich targowiskach mogliby w ten sposób otrzymać wsparcie w prowadzeniu działalności, która w obecnych czasach nie jest łatwa. Trudności wynikają nie tylko z naszych nawyków i wybierania częściej sklepów wielkopowierzchniowych i marketów, którym trudno konkurować z lokalnymi sprzedawcami. Może zniesienie lub zniesienie opłaty pobudziłoby handel na naszych gminnych targowiskach.

Ale aby rozpocząć dyskusję o zniesieniu opłaty targowej, trzeba poznać pewne dane, tj. zrealizowane dochody z opłaty targowej. Moje wystąpienie z grudnia opierałem na planowanej kwocie z opłaty targowej, którą zaprezentowano w projekcie budżetu.

W odpowiedzi na moje zapytanie, urząd przedstawił konkretne informacje dotyczące wysokości opłaty targowej pobranej w latach poprzednich.

✅ w 2018 roku: 58.860,00 zł

✅ w 2019 roku: 51.117,26 zł

✅ w 2020 roku: 42.721,00 zł

✅ w 2021 roku: pobór opłaty zawieszony

✅ w 2022 roku: 53.151,00 zł