Obecność dzików może być liczna, co wynika z dużej dostępności pożywienia poza terenami leśnymi (dokarmianie przez ludzi, niezabezpieczone kontenery na śmieci, nieogrodzone działki, niewykoszone nieużytki, itp.). Do tego dochodzą korzystne warunki klimatyczne i brak zagrożeń środowiskowych.

Ważne zalecenia rekomendowane przez Nadleśnictwo Chrzanów, Lasy Państwowe:

  • należy utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości, a nieużytki wykaszać,
  • nie wolno wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  • kosze na śmieci w okolicy gospodarstw domowych powinny być zamykane, aby dzik nie mógł się do nich dostać i nie wyczuł zapachu pożywienia.

Zgłoszenia interwencyjne przyjmuje m.in. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (e-mail: czk@powiat-chrzanowski.pl).

Zgłoszenia szkody łowieckiej przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (e-mail: szkody.lowieckie@umwm.malopolska.pl).