Zarządca drogi Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie negatywnie odniósł się do propozycji mieszkańców, którzy zgłaszali potrzebę montażu lustra drogowego przy wyjeździe z drogi wewnętrznej przy zabudowie wielorodzinnej bl. 47-47 B.